Mostarsko ljeto

Mostarsko ljeto

 "Mostarsko ljeto" je kulturna manifestacija u kojoj se ističu Šantićeve večeri poezije, Mostarski ljetni festival te Festival zborova/ansambala BiH.