Melodije Mostara

Melodije Mostara

"Melodije Mostara" su glazbeni festival zabavne glazbe koji se svake godine u proljeće održava u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu, u Mostaru. Prve Melodije Mostara su održane 1995. godine i bio je to prvi hrvatski glazbeni festival zabavne glazbe u Bosni i Hercegovini.